Monday, 1 May 2017

lie low

Кой оозунан чоеп албаган момун.
Тише воды, ниже травы.